تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


جمعه . . . . . .  

جمعه هیچ تقصیرى ندارد ..
جمعه ها را دیگران به كاممان تلخ كردند ..!
با رفتنشان با نیامدنشان با نماندنشان ..
وگرنه كه جمعه به خودىِ خود بد نیست غروبش خیلى هم ارام است خیابان ها خلوت سكوت است...
همه انگار آرام مى گیرند جمعه ها !
اگر دیگران
#جمعه را به كاممان تلخ نكرده باشند جمعه ها را ميشود دست در دست در خیابان راه رفت ..
ميشود ساعت ها گوشه اى لـمید و كتاب خواند ميشود سینما رفت و پاپ كرن خورد و از صداى "خــرچ خـــرچ" اش هم لذت برد ..
اصلاً ...
اصلاً جمعه ها ر

ادامه مطلب  

من می ترسم  

ا دارم از تجریش میام خونه که ی خانومی تقریبا 50 ساله کنارم میشینه و شروع می کنه از بدی هوا گفتن وسردنشدن و خلاصه تا شصتم خبر دار می شه این از این پیرزنای بیکاره که دنبال گوش مفتن هندز فری رو میزارم تو گوشم و سرمو می زرم رو شیشه اتوبوس که یعنی ما رفتیم. هنوز آهنگو سکلت نکرده که می گه هی من ازدواج نکردم .اینو می گه ذهن خاله زنکیم می گه اهنگو پلی نکن می گم چرا ؟؟میگه نمی دونم نشد نتونستم قسمت نبود .خیلی تنهام .داداشم برام ی خونه 50متری خریده تنها و بی ک

ادامه مطلب  

تمام آنچه هرگز به تو نگفتم  

 
لیدیا مرده،داستان با این جمله شروع ميشود،هر چند فصل اول به كندی پیش رفت و با خودم گفتم چطور همچین كتابی شماره یك سال ٢٠١٤ سایت  آمازون شده ...اصلا مرگ لیدیا چقدر میتواند خواننده را تا انتهاي داستان با خودش همراه كند،اما فصل هاي بعدی،آنجا كه روابط ساده انسانی رنگ میبازد و با مرگ لیدیا معلوم ميشود هیچ كدام از آدمها همانی نیستند كه تظاهر میكنند،آنجا كه شخصیت هاي داستان بخشی از وجود خواننده میشوند،درك و لمس میشوند...آنجاست كه زمین گذاشتن  كتا

ادامه مطلب  

نميدونم چرا چندروزه همش توي بچگيم گير كردم  

مثلا زنگ خورده استاز در مدرسه بیرون میپرم كیفم روی كوله بالا میپرد و مثلا پدر دارم و او  آنطرف خیابان با آن دوچرخه ی كره ای قدیمی كه خورجین دارد و قرار است من روی خورجینش بنشینم منتظرم است نان هم خریده و كلاه هم سرش است آن شال سفید را هم كه ابجی ملیحه برایش بافته دور گردنش است هوا سرد است از دهانش بخار بیرون می آید من ذوق كرده ام من از همه ی بچه هاي مدرسه خوشبخت ترم بابا بغلم میكند من را میگذارد ترك دوچرخه نان ها به من میدهد دستم از گرمای نان توی

ادامه مطلب  

بال بال زن  

دلشوره در وجود من آغاز ميشود
وقتی که چشمهاي تو طناز ميشود
درکنج هر نگاه تو من سفره دلم
درلابلای ناب غزل باز ميشود
می بارد از نگاه تو بارانی از غزل
در من به ساز نازتو ابراز ميشود
از شادی اش به سینه دلم بالبال زن
سرپنجه پشت کرکس غم باز ميشود
گم ميشود هویت ققنوس پیر من
از نو هویتی زمن آغاز ميشود
از من زعقل وهوش چه پرسی که در دلم
منطق به شیله پیله ورانداز ميشود

ادامه مطلب  

نان سنگگ  

دیدی نانوا چطور خمیر نان سنگک را پهن میکند و درون تنور میگذارد؟!چه اتفاقی می افتد؟!خمیر به سنگ ها میچسبد!اما نان،هر چه پخته تر می شود،از سنگها جدا ميشود....حکایت آدم ها همین استسختی هاي این دنیا،حرارت تنور است.و این سختی هاست که انسان را پخته تر میکنند...و هر چه انسان پخته تر ميشود سنگ کمتری به خود میگیرد...سنگ ها تعلقات دنیایی هستند‌...ماشین من،خانه ی من،کارخانه ی من......آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگ ها را از آن میگیرند!خوشا به ح

ادامه مطلب  

هر كس به طريقى  

دخترهاهر چقدر دل شكسته تر باشند ، رژلبشان قرمزتر ميشودپسرهاهر چقدر دلشان بیشتر گرفته باشد ، بیشتر میخندندزن هاهر چقدر خسته تر باشند رنگ مویشان روشن تر ميشودمردها هر چقدر بیشتر كم مى آورند ، بیشتر اخبار میبینند
ونوس مرداسى-٢٩/٨/٩٥

ادامه مطلب  

آذر  

پاییز فصل من است...
من در پاییز متولد شده ام... من دختر اذر ماهم...
و پاییز می آید و من بی صبرانه منتظر آذر ماه می مانم ...
من سه بار در آذر متولد میشوم...
١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤،١٥،١٦،١٧،
١٨،١٩،٢٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩،٣٠
پاییز فصل روزشماری منه
٩/١٠/
٩/١٥/
٩/٢٦/
١٠ آذر كه بیاید آشنایی من و تو یكساله ميشود..
١٥ آذر من ١٨ ساله میشوم...
٢٦آذر دیدار من و تو یكساله ميشود... 
ومن سه بار در آذر متولد میشوم...
١٠.١٥.٢٦ 
و...
#text_by_me#اشتباه_من#

ادامه مطلب  

شعر حضرت علی اصغر  

گریه وقتی میکنی مادر قدم خم ميشود 
نور چشم من شبیح چشم تو کم ميشود 
دستو پا که میزنی من دستو پا گم میکنم 
با زمین و اسمان درخیمه حرفم ميشود 
با نفس هايت نفس هايم بهم میریزد 
زانویم مثل رقیه زانوی غم ميشود 
گریه تو بهتر است ازاین سکوت بیصدا 
قتل من با غش و ضعف تو مسلم ميشود 
ماندام باچه کنم سیراب لب هاي تورا 
پای این گهواره لالایی نخوانم ميشود 
شوق دامادی پیش کش باشد برو 
با سه شعبه حنجر خشک تو درهم ميشود 
چونکه میدانی النگویم به غارت میرود 
د

ادامه مطلب  

خدا ،ازادى ،عدالت  

‎در هیچ كجاى جهان عدالتى وجود ندارد‎ما در یك زندان بزرگیم اما من تمام قانون دنیا را هم میزنم

تا ترا به دور از این سلول ها ببرم

چه كنم اسمان همه جا یك جور است
تا چشم میبیند قفس  است
‎پاى من هم به زنجیر است‎تا كجاى اسمان پرواز ازاد است ؟؟؟

آن خانه باغ  دل سبز كجاست؟؟
كدام محدودهء ذهنم انسان را جاى دهم  
ميشود پنجره را باز كرد ؟؟
ميشود خدا را كشید 
ميشود !!
FM

ادامه مطلب  

حذف ايكلاد  

عزیزان حذف اطلاعات آیكلاد كه یك آی دی و رمز است، درصورت فراموشی، میتواند كاررابه جایی برساند كه شما دیگرقادربه استفاده ازگوشی ایفون خود نخواهید بود!
چگونه آیكلاد باعث نجات اطلاعات ازدست رفته ویا گوشی ازدست رفته ميشود؟
چگونه فراموشی اطلاعات ایكلاد باعث ازدست رفتن گوشی ميشود؟!
چگونه وبرای چه ازایكلاداستفاده كنیم؟
درصورت فراموشی آیكلاد چه كنیم؟
درصورتیكه گوشی ایفون مفقود شد چگونهرمیتوانیم آن رابیابیم؟
چگونه ایكلاد راست وازآن استفاده كن

ادامه مطلب  

حذف ايكلاد  

عزیزان ، حذف اطلاعات آیكلاد كه یك آی دی و رمز است، درصورت فراموشی، میتواند كاررابه جایی برساند كه شما دیگرقادربه استفاده ازگوشی ایفون خود نخواهید بود!
چگونه آیكلاد باعث نجات اطلاعات ازدست رفته ویا گوشی ازدست رفته ميشود؟
چگونه فراموشی اطلاعات ایكلاد باعث ازدست رفتن گوشی ميشود؟!
چگونه وبرای چه ازایكلاداستفاده كنیم؟
درصورت فراموشی آیكلاد چه كنیم؟
درصورتیكه گوشی ایفون مفقود شد چگونهرمیتوانیم آن رابیابیم؟
چگونه ایكلاد راست وازآن استفاده

ادامه مطلب  

تست های مقدماتی ذوب قلیایی  

 
تجزیه کیفی مواد آلی به روش ذوب قلیایی جهت تشخیص نیتروژن، گوگرد و هالوژنها
برای تشخیص این عناصر در ترکیبات آلی ابتدا باید آنها را به ترکیبات معدنی یونیزه تبدیل کرد سپس شناسایی نمود. این تبدیل ممکن است به روشهاي مختلف صورت گیرد ولی بهترین روش ذوب ترکیبات با فلز سدیم است. در این روش سیانید سدیم (NaCN)، سولفید سدیم (Na2S) و هالید سدیم (NaX) تشکیل ميشود که به آسانی قابل تشخیص هستند.
معمولا سدیم به مقدار اضافی به کار برده ميشود. در غیر اینصورت اگر گوگرد

ادامه مطلب  

 

ما تفاوت زیادی باهم داریم!مثلا لباس هايمانبه گمانم تو روشن می پوشی،من اما تیرهقدم هايمانبه گمانم تو سریع برمی داری،من اما آرامیا مثلا حرف زدن هايمانتو خوش صحبتی،من اما پُر حرفولی ماحتما تفاهم زیادی باهم داریم مثل اینكه دلمان تنگ هم نشود،یك حسی قلقلك میكند كه باشم كه سرك بكشی
که وقتی اسم دیگری در ذهنمان تداعی ميشود ناخوادگاه آن لبخند محزون پدیدار ميشود...
تفاوت هايمان، گوشه ای می نشینند و تفاهم ها پیروز میشوند...
+تاریخ تولدت كلیده قفلیه ك

ادامه مطلب  

 

آیا میدانید وقتی در حال حمل قرآن هستید شیطان دچار درد شدید در سر ميشود
و باز كردن قرآن شیطان را تجزیه میكند
و با خواندن قرآن به حالت غش فرو میرود
و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش ميشود
و آیا میدانید زمانی كه میخواهید دوباره این پیام را به دیگران منتقل كنید
شیطان سعی خواهد كرد شما را منصرف سازد
فریب شیطان را نخور . . .
پس حق دارید این پست رو كپی كنید و توی وب هاتون بزارید!
منبع:
www.imenstu91.blogfa.com

ادامه مطلب  

آذر ماه❤️☔️❄️  

وقتی آذر ماه دوست داشتنی ميشود

ادامه مطلب  

فوايد خنده چيست ؟  

1- پانزده عضله صورت جمع میشوند. 2- عضله اصلی گونه كه لب بالا را بلند میكند تحریك ميشود. 3- اپی گلوت یا همان مدخل حنجره حنجره را بصورت نیمه بسته در می آورد بنابراین شما به نفس نفس می افتید. 4- خنده هاي شدید باعث تحریک غدد اشكی ميشود 5- كنترل عضلات بدن برای مدت کمی از دست شما  خارج شده و بدن شل میگردد.
پس بخندید

ادامه مطلب  

شعری بسیار زیبا درباره هیئت های مذهبی  

گریه امروز شادی قیامت ميشود 
بی حسین اوضاع در محشر مصیبت ميشود 
بی گمان در خانه قبرش همیشه راحت است 
آنکه در هیئت به هر عنوان اذیت ميشود 
ما نمی اییم پس آقاست مارا میکشد 
آمدن اینجا مگر بی برگ دعوت ميشود 
صحبت مرحوم بهجت حک شده در خاطرم 
گریه براقا خودش اوج عبادت ميشود 
از همه ی عزیزان التماس دعا دارم 

ادامه مطلب  

لاين تراپ يا تله موج  

لاین تراپ یا تله موج
لاین تراپ یا تله موج : امروزه یكی از اجزای اصلی در هر پست فشار قوی سیستم ارتباطی PLC  است .از این وسیله  برای ارتباط صوتی ( بیشتر ) استفاده ميشود و در كاری حساس تر جهت انتقال داده هاي هر پست و سیستم هاي حفاظتی نیز استفاده مینمایند .
 
خطوط فشار قوی بعنوان سیم هاي ارتباطی بین دو نقطه در ارتباط ها نقش دارند ، برای در خدمت گرفتن از این كابلهاي ولتاژ بالا و فركانس 50 هرتز برق ( در ایران) احتیاج به لوازمی است كه بتواند اطلاعات و صوت و

ادامه مطلب  

گاهی نمی شود  

گاهی گمان نمی کنی ولی خوب ميشودگاهی نميشود، که نميشود، که نميشود…گه جور ميشود خود آن بی مقدمهگه با دو صد مقدمه ناجور ميشود…گاهی هزار دوره دعا بی اجابت استگاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود…گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیستگاهی تمام شهر گدای تو ميشود..

ادامه مطلب  

نام مرا صدا بزن  

نام مرا صدا بزن (بهشته).
تا جانم را فدایت بکنم. تو بامن بمان و فقط نام مرا صدا بزن تا تمام وجودم را فرش حضورت کنم.تو ای هدیه ای از جانب خدا ، با تو تمام نداشته ها ، داشته ميشود . با تو همه ی دلگیری ها ،خنده ميشود. تو چه میدانی از راز دل، بدون تو این دل مگر دل ميشود؟؟ نام مرا صدا بزن ، ای جاااااانم؟ جان من فدای جان تو جانان من.

ادامه مطلب  

گاهی ...  

گاهی گمان نمیکنی ولی خوب ميشود گاهی نميشود که نميشود که نميشود
گاهی بساط عیش خودش جور ميشودگاهی دگر تهیه بدستور ميشود
گه جور ميشود خود آن بی مقدمه گه با دو صد مقدمه ناجور ميشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو ميشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست گاهی تمام شهر گدای تو ميشود
گاهی برای خنده دلم تنگ ميشود گاهی دلم تراشه ای از سنگ ميشود
گاهی تمام آبی این آسمان مایکباره تیره گشته و بی رنگ ميشود
گاهی نفس به تیزی شمشیر

ادامه مطلب  

 

ميشود بغلم کنی؟؟محکم،از آنهايی که سرم چفت شود روی قلبت و حتی هوا هم بینمان نباشد...ميشود بغلم کنی؟؟دلم تنگ استبرای بوی تنت،برای دستانت که دورم گره شودو برای حس امنیتی که آغوشت دارد...ميشود بغلم کنی؟؟هیچ نگویی،فقط روی موهايم بوسه بکاری و بگذاری گریه کنم...و آرام در گوشم بگویی مگر من نباشم که اینجور گریه کنی ميشود بغلم کنی؟؟تمام شهر میدانند از تو هم پنهان نیست، من به تو معتادم...

ادامه مطلب  

54  

وقتی من بمیرم هیچ اتفاقی نخواهد 
 
    نه جایی به خاطرم تعطیل ميشود ، نه در اخبار حرفی زده ميشود... 
 
    نه ته خیابانی بسته ميشود و نه در تقویم خطی به اسمم نوشته ميشود... 
 
    تنها موهاي پدرم کمی سپید ميشود، اقواممان چند روز آسوده از کار میشوند.. 
 
    کسی که دوستش داشتم راحت تر به عشقش می رسد...! 
 
     کسی که دوستم داشت بعد از مدتی با خنده هايش مرا از یاد میبرد...! 
 
     و دوستانم بعد از خاکسپاری موقع خوردن غذا آرام آرام خنده هايشان آغاز
      

ادامه مطلب  

 

امشب در ایران فاجعه ای اتفاق می افتد!امشب (1ابان 95) عده ای از هموطنان مان در حوادثی قابل پیشگیری فوت خواهند کرد.
در نیمه دوم هرسال، حدود 750 نفر در ایران براثر مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در حالت خواب فوت می کنند.
بالاترین آمار فوت به این دلیل، هرسال مربوط به اولین شبی است که هوا سرد ميشود و بخاریها به کار می افتند.
 پیشگیری از این مرگ تلخ و اغلب خانوادگی، بسیار آسان است:
کافیست خروجی بخاری گازی را کنترل کنید و مطمئن شوید همه گاز خروجی بخاری از ا

ادامه مطلب  

سیزدهم صفر  

یار! بگذار یادت بدهم ! اینکه زن ها با طلا خریدن حالشان خوب ميشود همه ی ماجرا نیست!
زن قبل از هر چیز با دوست داشته شدن حالش خوب ميشود! 1200 هزار تومان طلای خرده ی ناچیز میخرد و حالش خوب نميشود اما به دیدن یک پیامِ (من با تو شارژ میشوم) دست از زمین و زمان میشوید و حال و اینده اش خوب ميشود

ادامه مطلب  

"زبان...(١٤)  

كاربرد اصلی ى زبان آنست كه انسان را آماده و توانا میكند تا در جریان ارتباط داشتن با واقعییت ها و رویداد هاي زندگی ، تصاویر و   نشانه هاي أخذ شده از محسوسات را از راه اندیشیدن با كلام تركیب كرده ومفاهیمی را كه از این طریق در پیشینه ى ذهنش پردازش ميشود آشكار ومشخص سازد ، به گونه اى كه بتواند آنها را از راه قیاسات واستقراء ذهن ، در باورش وجدان كرده ونهايتآ بمرحله ى عملی برساند. بدیهی است در این فرآیند رعایت دستور زبانی ودانستن گرامر و اصول جمله ب

ادامه مطلب  

 

با سلام و خسته نباشید خدمت همكاران عزیز مدت موقت پتروشیمی بندر امام این نامه هاي كه ارسال ميشود توسط كارگروه عزیزمان فرستاده شده است و حاصل ساعتها و روزها و ماه ها تلاش و زحمت و از خودگذشتگی این عزیزان میباشد و فقط جهت اطلاع شما دوستان و سروران گرامی ارسال ميشود: سلام علیکم ، منوال بدین ترتیب است که پتروشیمی بندرامام به دیوان عدالت اداری اعتراض زده و دیوان از مرجع صادر کننده رای که در اینجا اداره کار منطقه ویژه می باشد تقاضای یک نسخه پرونده

ادامه مطلب  

حق سهيم شدن در سود شرکت  

یکی از اهداف خریداران از خرید سهام یک شرکت , سهیم شدن در سود شرکت می باشد. میزان سود تقسیمی متعلقه به هر سهم در مجمع عمومی سالانه شرکت تعیین ميشود.. منظور از سود , سود قابل تقسیم است که شامل سود خالص سال مالی شرکت منهاي زیان هاي سال هاي مالی قبل و اندوخته قانونی ( نصف سود خالص هر سال ) و سایر اندوخته هاي اختیاری , به علاوه سود قابل تقسیم سال هاي قبل که تقسیم نشده است , ميشود . نحوه پرداخت سود قابل تقسیم را نیز مجمع عمومی تعیین میکند. اگر مجمع عمومی د

ادامه مطلب  

 

سلام همشهریلر :
فرا رسیدن تاسوعاو عاشورای حسینی برعموم دارانیان ومخاطبین عزیزمان تسلیت باد.
از  اول ماه محرم هر روز در داران مراسم احسان شام برگزار ميشود.گفته ميشود هزینه احسان را هر روز یکی از همشهریان متقبل ميشود.
باخبر شدیم پدر بزرگوار شهید والامقام جعفر عبدیلی مرحوم امامعلی عبدیلی یه دیار حق شتافت .روحش شاد.
 

ادامه مطلب  

دنیای زیبا.......  

دنیا را ميشود زیبا کرد با یک لبخند،بایک مهربانی ساده،با بلند کردن انسانی ک روی زمین افتاده،زیباتر ميشود همه چیز وقتی کسی دست خداوند روی زمین باشد به همان معنی شعری که میگوید"نزدیکتر آی که تو چون خود مایی" قانون قشنگی وجود داره که هر چقدر افتاده تر شوی بیشتر اوج میگیری.. ومن با تمام گناه هايم هنوز باور دارم که ميشود در همین دنیا هم قشنگتر زیست..ميشود هر جایی را بهشت کرد اگر باور به بهشت بودنش بکنی......

ادامه مطلب  

ادامه سوالات درس 2  

سخن پیامبر اکرم )ص( را درباره عفو و گذشت ، بیان کنید: رسول خدا)ص( -فرمودند:اهلِ گذشت باشید که آن بنده را عزیز می کند پس، از یكدیگر بگذرید تا خدا شما را -سرافراز کند.11 از خطاهاى چه کسانى نباید چشم پوشى کرد؟ چرا ؟ کسانی که اشتباهات خود را نمى -پذیرند و تصمیم ندارند خطا هاى خود را ترك کنند اگر از کار آنها چشم پوشى کنیم موجب -جسارت بیشتر آنان ميشود و خود را اصلاح نخواهند کرد.12 ماجرای گذشتِ زیبا درباره چه کسی است ؟ درباره مالكِ اَشتر فرمانده سپاه حضرت -

ادامه مطلب  

 

عزیزِ رفته ام؛یک چیزهايی توی دنیا هست که ميشود بغض،ميشود حسرتِ دائمی،ميشود آه همیشگی...یک چیزهايی هست جان میکنی برای داشتنشان،ولی نميشود،چون نمیخواهند ک بشود...تو از همان یک چیزهاي بغض آورِ حسرت بارِ آه کشیدنی هستی...از همان چیزها ک برایشان باید جان کند و دست آخر  فقط باید با نخواستن آنها برای بودن دست و پنجه نرم کرد...

ادامه مطلب  

 

 
دیده اید وقتی دندانی میشکند یا خراب ميشود پرش میکنند،چند وقت بعد باز هم خراب ميشود وباز پرش میکنند،قصه ی دلِ شکسته هم مثل دندان پر شده است،از همانجا که شکسته است درد میکند ،حالا هر چه او که دلت را شکسته بخواهد خوبی کند،بخواهد دلت را به دست اورد ،باز یک جایی درد دلت آوار ميشود بر سرت.... حواستان باشد دلی را نشکنید،دل شکسته بند نمیخورد ،هیچوقت.... 

ادامه مطلب  

نقش پروتکل ها در اتوماسيون ساختمان  

از پروتکل هاي مطرح میتوان در کنترلر و تجهیزات ساختمان هوشمند استفاده کرد. برای مثال: اگر با استفاده از یک ترموستات سرمایش و گرمایش اتاقی در حال کنترل است، برقراری ارتباط این ترموستات با کنترلر محلی آن بخش از ساختمان توسط یکی از این پروتکل ها تعریف ميشود. و یا اگر کنترل هواسازی به وسیله یک کنترلر خاص انجام شود، آن کنترلر توسط یکی از این پروتکل ها به کنترلر محلی آن بخش از ساختمان متصل ميشود. از پروتکل هاي مطرح میتوان به DMX, DALI, M-Bus, MP-Bus, EnOcean, LON, KNX

ادامه مطلب  

بانوی پاییزی...  

پاییز می آید چرا حالم پریشان ميشود
باران به دنیای دلم بی وقت مهمان ميشود
 
پاییز با زیباترین احساس هاي زندگی
در انعکاس برگ ها با باد رقصان می شود
 
باران که می بارد زمین پرآب و زیبا ميشود
دهقان که بعد از چند فصل، لبهاش خندان ميشود
 
آنکس که با فصل بهار، همرنگ یکدیگر شود
پاییز می آید ببین، غمگین و نالان ميشود 
 
هر فصل در دنیای من جایی برای عاشقیست
عاشق همیشه هرکجا بی وقت خواهان ميشود
 
من عاشق فصل توام، بانوی پاییزی من
فصلت چه زیبا ميشود هر وق

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام