تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


 

شببدون توچگونه تمام میشود ؟شاخه های شکسته یگل های نرگس رادر لیوان آبگذاشتمبدون تودر مهتابشمشادهای سبزاز رنگ آبي مهتابآبي رنگ شده بودندما برای عابراناز عقاید گذشتهمی گفتیمدر همان زیرزمین نمورکه زندگی می کردمبه توگفتم :دست هایت رابرای منبگذار و برومن می توانمبدون توبا سایه هایدستهای توروی دیوارزندگی کنمکودکانبا لپ های قرمزدر بارانبه دنبال توپ سفیدمی دوندکاشتو بودیکه در بارانبه این کودکانبوسه و عیدیمیدادی

ادامه مطلب  

 

شببدون توچگونه تمام میشود ؟شاخه های شکسته یگل های نرگس رادر لیوان آبگذاشتمبدون تودر مهتابشمشادهای سبزاز رنگ آبي مهتابآبي رنگ شده بودندما برای عابراناز عقاید گذشتهمی گفتیمدر همان زیرزمین نمورکه زندگی می کردمبه توگفتم :دست هایت رابرای منبگذار و برومن می توانمبدون توبا سایه هایدستهای توروی دیوارزندگی کنمکودکانبا لپ های قرمزدر بارانبه دنبال توپ سفیدمی دوندکاشتو بودیکه در بارانبه این کودکانبوسه و عیدیمیدادی

ادامه مطلب  

(54)  

سلام خیلی خب اوضاع کاملا بر وفق مراد استاتفاق خلصی,نیوفتاده.. فردا هم ک دانشگاه .. روز بسی خر تشریف دارد .. مهتاب امشب نرفت همینجا موند .. فردا علی اقا دانشگاه داره دید مهتاب تنهاست گفت فردا میرن .. ارمان هم امروز اینجا بود اخرش باهام قعر کرد بعد,زود اشتی کرد .. یعنی مغروره بيشرف.. عاشقشم ب شدت .. فسقلی جان .. اووه راستی استیج ارش,حذف شد .. واقعا حقش,نبود .. بهروز باید حذف میشد ..ارش,صداش عالی بود .. بهروز کلا از اول باهاش مشکل داشتم نچسب بود.. اومم دیگ هیچ

ادامه مطلب  

(54)  

سلام خیلی خب اوضاع کاملا بر وفق مراد استاتفاق خلصی,نیوفتاده.. فردا هم ک دانشگاه .. روز بسی خر تشریف دارد .. مهتاب امشب نرفت همینجا موند .. فردا علی اقا دانشگاه داره دید مهتاب تنهاست گفت فردا میرن .. ارمان هم امروز اینجا بود اخرش باهام قعر کرد بعد,زود اشتی کرد .. یعنی مغروره بيشرف.. عاشقشم ب شدت .. فسقلی جان .. اووه راستی استیج ارش,حذف شد .. واقعا حقش,نبود .. بهروز باید حذف میشد ..ارش,صداش عالی بود .. بهروز کلا از اول باهاش مشکل داشتم نچسب بود.. اومم دیگ هیچ

ادامه مطلب  

اشک راهکار رسیدن به شهادت ...  

شعرخوانی جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد»؛
اشک راهکار رسیدن به شهادت...
 
در آستانهی ایام شهادت حضرت صدیقهی کبری (سلام‌الله‌علیها) امشب (پنجشنبه) جمعی از شاعران مذهبي با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.«مهتاب و مین و من...» عنوان شعری‌است که در این دیدار جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد» خواندند و آن را به جانباز سرافراز آقای علی خوش‌لفظ تقدیم کردند. رهبر انقلاب پس ازز شعرخو

ادامه مطلب  

اشک راهکار رسیدن به شهادت ...  

شعرخوانی جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد»؛
اشک راهکار رسیدن به شهادت...
 
در آستانهی ایام شهادت حضرت صدیقهی کبری (سلام‌الله‌علیها) امشب (پنجشنبه) جمعی از شاعران مذهبي با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.«مهتاب و مین و من...» عنوان شعری‌است که در این دیدار جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد» خواندند و آن را به جانباز سرافراز آقای علی خوش‌لفظ تقدیم کردند. رهبر انقلاب پس ازز شعرخو

ادامه مطلب  

اشک راهکار رسیدن به شهادت ...  

شعرخوانی جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد»؛
اشک راهکار رسیدن به شهادت...
 
در آستانهی ایام شهادت حضرت صدیقهی کبری (سلام‌الله‌علیها) امشب (پنجشنبه) جمعی از شاعران مذهبي با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.«مهتاب و مین و من...» عنوان شعری‌است که در این دیدار جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد» خواندند و آن را به جانباز سرافراز آقای علی خوش‌لفظ تقدیم کردند. رهبر انقلاب پس ازز شعرخو

ادامه مطلب  

مرگ بر اسرائیل +++ מוות לישראל +++ Death to Israel  

شعرخوانی جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد»؛
اشک راهکار رسیدن به شهادت...
 
در آستانهی ایام شهادت حضرت صدیقهی کبری (سلام‌الله‌علیها) امشب (پنجشنبه) جمعی از شاعران مذهبي با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.«مهتاب و مین و من...» عنوان شعری‌است که در این دیدار جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد» خواندند و آن را به جانباز سرافراز آقای علی خوش‌لفظ تقدیم کردند. رهبر انقلاب پس ازز شعرخو

ادامه مطلب  

مرگ بر اسرائیل +++ מוות לישראל +++ Death to Israel  

شعرخوانی جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد»؛
اشک راهکار رسیدن به شهادت...
 
در آستانهی ایام شهادت حضرت صدیقهی کبری (سلام‌الله‌علیها) امشب (پنجشنبه) جمعی از شاعران مذهبي با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.«مهتاب و مین و من...» عنوان شعری‌است که در این دیدار جناب آقای مرتضی امیری اسفندقه درباره کتاب «وقتی مهتاب گم شد» خواندند و آن را به جانباز سرافراز آقای علی خوش‌لفظ تقدیم کردند. رهبر انقلاب پس ازز شعرخو

ادامه مطلب  

گاهي دلت ...  

 
دلبر رعنای من ،رعنای من  جای تو خالی
مستی دنياي من دنياي من ، جای تو خالی
رفتی و اتش زدی بال و پر من وای بر من  / وای بر من
 'گاهی دلت برای حرف زدن با کسی تنگ میشود ...کسی که احتمال بودنش از شمار سوالهای بي جواب مانده و منطقهای ناقص غیر مستدل ارایه شده خیلی کمتر است....
من برای محاسبه ی احتمالات  بي شماری که بي تو در من  به یقین نمی رسند به بن بست رسیده امر... من بر ای حرف زدن فقط به دلیل حرف زدن های بي بهانه دلتنگم....کاش بودی کاش تو هم به جای تمامی  ا

ادامه مطلب  

خواب..  

شب بر روی شیشیه های تار مینشست آرام چون خاکستری تبدار باد نقش سایه ها را در حیاط خانه هر دم زیر و رو میکرد پیچ نیلوفر چو دودی موج می زد بر سر دیوار در میان کاجها جادوگر مهتاب با چراغ بي فروغش می خزید آرام گویی او در گور ظلمت روح سرگردان خود را جستجو میکرد من خزیدم در دل بستر خسته از تشویش و خاموشی گفتم ای خواب ای سر انگشت کلید باغهای سبز چشمهایت برکه تاریک ماهی های آرامش کولبارت را بروی کودک گریان من بگشا و ببر با خود مرا به سرزمین صورتی رنگ پری

ادامه مطلب  

آشنا  

میشناسمت
چهره
صدا
صدای پا
عطر
همه ی اینها درست
اما
من. تو را از دستانت بهتر میشناسم
حتی اگر چشمانم بسته باشه
حتی بوی عطر تنت را هم درنظر نداشته باشم
باز میشناسمت
همیشه اولین ها مهم بوده
اولین نگاه
اولین حرف
اولین لمس
بله اولین بار.  وقتی که زخم کهنه ام را
وقتی درد روحم را 
لمس کردی........
نمیدانم  مهمانت شدم یا میزبانت
اما 
لمس نوازشگر دستات 
دستهایی که عطر گل شب بو
عطر کاغذ رنگی
عطر تمام لذت های بچگی رو داشت
چنان روح نواز بود که
هرگز.   هرگز
فرام

ادامه مطلب  

عشق...  

شب دو دلداده در آن کوچه ی تنگ
مانده در ظلمت دهلیز خموش
اختران دوخته بر منظره چشم
ماه بر بام سراپا شده گوش
در میان بود به هنگام وداع
گفتگویی به سکوت و به نگاه
دیده ی عاشق و لعل لب یار
دل معشوقه و غوغای گناه
عقل رو کرد به تاریکی ها
عشق همچون گل مهتاب شکفت،
عاشق تشنه لب بوسه طلب
همچنان شرح تمنا می‌گفت
سینه بر سینه‌ی معشوق فشرد
بوسه‌ای زان لب شیرین بربود
دختر از شرم سر انداخت به زیر
ناز می‌کرد، ولی راضی بود!
اولین بوسه‌ی جان پرور عشق
لذت انگیزتر

ادامه مطلب  

مجالِ من همین باشد،که پنهان عشق او ورزم...  

بي قرار توام ودر دل تنگم گله هاستآه بي تاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آبدر دلم هستی وبين من وتو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی داردبال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
بي هر لحضه مرا بيم فرو ریختن استمثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مسئله دوری وعشقوسکوت تو جواب همه مسئله هاست
 
پ.ن:کاش منم میتونستم ببينمت...

ادامه مطلب  

ساعت:دوصفر  

چندروزه حس شخصیت زن "چراغ هارا من خاموش میکنم"رو دارم....یادمه دبيرستانی بودم خوندمش.. درطول روز کار اشپزخونه و اتوی لباس ...جوشوندن شیر و فریز کردن غذاو گذاشتن وبرداشتن و خریدمواد غذایی...وتجربيات جدیدی که از مهتاب بعیده و یه خط درمیون به جای مامان برم سرکار تاحالش بهتر بشه...درست زمانی که همه میخوابن و خونه رو سکوت برمیداره میتونم بشینم رومبل . بااین تفاوت که اون شخصیت همیشه موهاشو دور انگشتاش میچرخوند و من موهامو گیس میکنم...با خستگی طول روز ل

ادامه مطلب  

زندگی های مجازی رو عشقه  

الان همه زندگیا مجازی شده البته شاید اینطوری بهتر باشه توی دنیا واقعی همه چی سخته ولی تو دنياي مجازی همه چی راحت میگذره تو دنياي واقعی اجاره خونه عقب میفته ولی تو دنياي مجازی همه تو ویلای زعفرانیه زندگی میکنن تو دنياي واقعی پراید قسدی میخرن ولی تو دنياي مجازی همه مازراتی دارن تو دنياي واقعی همه از قیافشون مینالن ولی تودنياي مجازی همه جنیفر لوپزن توی اون دنیا همه چی خوبه حتی به دروغ ادم میتونه برای چند لحظه هم که شده ارامش داشته باشه.

ادامه مطلب  

شام بی مهتاب  

تا که از چشم تـو افـتادم دلـم بي تـاب شد
همدم دلـواپـسی هایـم غـم و مضـراب شد
 
‌با تو ساحل بودم و آرام ،رفتی.....بعد تو،!
مـوج آمد ،غوطه خوردم قسمتم گرداب شد
 
‌یاد تو بي اختیار افتادم و.....بغضم شکست
آسـمان هم بغض کرد و بي صدا سیلاب شد
 
آه این آئـیـنه ها مـعـکوس هـم در ماتم اند
قـامـت آئیـنـه،بي رویت خـمیـد و قـاب شد
 
شانه ام خیس و،غرورم روی عکست می چکد
سهم من از تو فقط این شام بي مـهـتاب شد
 
‌تا که از چشم تو افتادم....دلم در خود شکست
بي تو تنها

ادامه مطلب  

دنيا....  

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ بعضی ﺍﻓﺮﺍﺩ آنقدر خوبند ،که درنبودشان دل که هیچ ، دنیا هم تنگ میشود...
بعضی  هم آمده اند كه كلا دنياي تو رو خراب كنند 
با تولدشان
و با مرگشان 
ای زندگی بردار دست از امتحانم
چیزی نه میدانم نه می‌خواهم بدانم
 
 

ادامه مطلب  

تو نباشی،هیچ نیست  

"خدا"
جانان من،
تو نباشی
و همه چیز باشد
انگار هیچ چیز نیست
تو نباشی
اسمان هست ولی خورشید نیست
شب هست ولی مهتاب نیست
تو نباشی
من هستم ولی قلبي نیست
تو نباشی
و همه چیز باشد
انگار هیچ چیز نیست
باش برایم
وجودت را از آن من کن
تا هر شب برایت هزار و یک شب بخوانم
باش برایم
قلبم را سرشار از عشق کن.وجودت ارامشه قلبه بي‌قرار من است
جانان من
دوستت دارم

ادامه مطلب  

(46)  

سلام و درود خیلی خوبم شکرخدایا یهویی شکرت دلم هواتو کرد خیلی .. عاشقتم زیاد فردا دانشگاه .. صبحم که باید,برم ازمایش امروز خوب بود . . مامان اینا ختم بودن نهار با من بود .. بد نشد,بعد ازظهرم با مهتاب اینا رفتیم ورامین گشتیم . مامان خرید داشت .. کفش و کیف دستی کوچولو خرید .. منم یه کیف واسه دانشگاه .. ساده ی ساده است ولی شیکه .. دوسش دارم .. ذرت هم گرفتم .. ایس پک هم دیگ ذرتاش مثل سابق نیست .. دنبال یه ادکلن خاصم ک بشه ابدی برام ... منحصر ب فرد خودم بشه .. چیزی ب

ادامه مطلب  

(46)  

سلام و درود خیلی خوبم شکرخدایا یهویی شکرت دلم هواتو کرد خیلی .. عاشقتم زیاد فردا دانشگاه .. صبحم که باید,برم ازمایش امروز خوب بود . . مامان اینا ختم بودن نهار با من بود .. بد نشد,بعد ازظهرم با مهتاب اینا رفتیم ورامین گشتیم . مامان خرید داشت .. کفش و کیف دستی کوچولو خرید .. منم یه کیف واسه دانشگاه .. ساده ی ساده است ولی شیکه .. دوسش دارم .. ذرت هم گرفتم .. ایس پک هم دیگ ذرتاش مثل سابق نیست .. دنبال یه ادکلن خاصم ک بشه ابدی برام ... منحصر ب فرد خودم بشه .. چیزی ب

ادامه مطلب  

شهاب حسینی - "فروشنده" در جمع کاندیداهای اسکار ۲۰۱۷  

 لیست نامزدهای دریافت جوایز اسکار مشخص شد و متنوع ترین لیست از نظر  نژادی در یک دهه گذشته است.
 به گزارش بانی فیلم به نقل از د رپ، نامزدهای سه شنبه جوایز اسکار، متنوع  ترین نامزدهای غیرسفیدپوست این جوایز در بيش از یک دهه  گذشته بودند که  این مسئله با فاصله کمی از تلاشی گستره برای گوناگون تر کردن نژادی در آکادمی اسکار و اعتراض های دو ساله «#اسکارخیلی سفید است» از راه می‌رسد.
از میان نامزدهای اسکار ۲۰۱۷ هفت نامزد رنگین پوست بودند که از جمله

ادامه مطلب  

شهاب حسینی - "فروشنده" در جمع کاندیداهای اسکار ۲۰۱۷  

 لیست نامزدهای دریافت جوایز اسکار مشخص شد و متنوع ترین لیست از نظر  نژادی در یک دهه گذشته است.
 به گزارش بانی فیلم به نقل از د رپ، نامزدهای سه شنبه جوایز اسکار، متنوع  ترین نامزدهای غیرسفیدپوست این جوایز در بيش از یک دهه  گذشته بودند که  این مسئله با فاصله کمی از تلاشی گستره برای گوناگون تر کردن نژادی در آکادمی اسکار و اعتراض های دو ساله «#اسکارخیلی سفید است» از راه می‌رسد.
از میان نامزدهای اسکار ۲۰۱۷ هفت نامزد رنگین پوست بودند که از جمله

ادامه مطلب  

دنیای ماشینی یا دنیای مجازی  

 
                                     هــ یـچ گــاهـ
                      هــ یـچ کــَسـ
هـــ یـچ کُـدامــ
              از احــسـاسـاتـ مـَنــُو نَــفــهـمـید
 
                     یــا دیــگهـ از انــسانــیتــ احـــساسـ نـــَمُـونـــده
 
                           یا مَـــن  بـــیـراهـهـ می رَمـ
 
 

ادامه مطلب  

تاثیر فضای مجازی بر نو جوانان و جوانان  

تاثیر فضاهای مجازیبر نوجوانان و جوانان  به قلم الهه علیزاده دانش آموز اول هنرستان صنایع شیمیایی رشته حسابداری، هر چند ما ارتباط در فضای مجازی را به عنوان نسل جدید و پیشرفته ای از ارتباطات اجتماعی باید بپذیریم اما این فضا،یعنی فضای مجازی به کاربرانش امکان داشتن یک هویت مجازی و جعلی را هم میدهد.حضور زیاد و بيش از حد مردم در فضای مجازی میتواند آن هارا از هویت اصلی شان دور کند و این دور شدن از دنياي اصلی و واقعی و وابسته شدن به دنياي مجازی می تو

ادامه مطلب  

تاثیر فضای مجازی بر نو جوانان و جوانان  

تاثیر فضاهای مجازیبر نوجوانان و جوانان  به قلم الهه علیزاده دانش آموز اول هنرستان صنایع شیمیایی رشته حسابداری، هر چند ما ارتباط در فضای مجازی را به عنوان نسل جدید و پیشرفته ای از ارتباطات اجتماعی باید بپذیریم اما این فضا،یعنی فضای مجازی به کاربرانش امکان داشتن یک هویت مجازی و جعلی را هم میدهد.حضور زیاد و بيش از حد مردم در فضای مجازی میتواند آن هارا از هویت اصلی شان دور کند و این دور شدن از دنياي اصلی و واقعی و وابسته شدن به دنياي مجازی می تو

ادامه مطلب  

 

دنياي مجازی دنياي دور و دروعیه یا اگه دروغ هم نباشه دنياي گزینش کاریه ! 
اون بعد از ظهر لعنتی که مثه جنازه های لش و سنگین وا رفته بودم و از خوبي هوا به وجد اومده بودم... تمام حقیقت بود ؟ یا تکه ای روشن از یه سیاهچاله گند و نکبت زده ؟ اصلا چرا اون وقت روز باید خونه باشم و برای دلداری خودم اراجیف ببندم . چند دقیقه قبل از حال کوک مگه نبود احوال ناکوکی که مثه گرگ وحشی گلوم رو درید و مثه گوسفندهای تیکه تیکه شده رو زمین نقشم کرد؟ 
یک روز تو همین اتفاقات م

ادامه مطلب  

آدمهای دنیای من.....  

 
" آدمهای دنياي من ...
فعل هایی را صرف میکنند : که برایشان صرف داشته باشد "
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
اینقدر به خودت اعتماد داشته باش،که از کسانی که آزارت میدهند،به راحتی دل بکنی!
 
https://www.youtube.com/watch?v=44sJlnKR5tk
گاهی بعضیها کارشان فقط آزردن دیگران است که به آن در اصطلاح سادیسم میگویند.

ادامه مطلب  

توی یک دنیای دیگه  

 
این موقعِ دمِ صُبحی خانومِ آتشین دارن می خونن که ": كاشكی این دیوار خراب شه ..من و تو با هم بمیریم...توی یك دنياي دیگه...دستای همُ بگیریم...شاید اونجا توی دل ها ...درد بيزاری نباشه ..میون پنجره هاشون ...دیگه دیواری نباشه ..." منم با خانوم موافقم .به دنياي دیگه . این دنیا که برای ما رو به تمام شدن است . اما دنياي دیگه ای هم هست . که به همین زیبایی که خانوم می گن خواهد بود .باید باشه. چقدر دلم می خواد این شب ها بزنم از خونه بيرون و با یکی تا خودِ صبح یه جای خل

ادامه مطلب  

نمرات میان ترم خاک تهران جنوب  

قابل توجه دانشجویان برگه ها مجدد تصحیح شده و به میزان کافی ارفاق صورت گرفته ف نمرات میان ترم با ترم جمع خواهد شد:
نمرات ترم شامل : سمینار کلاسی، فعالیت ها،نمرات میان ترم و  نمرات ترم
 


امیرعلی آریانا

16


رهام دانشیان

11


رضا عمویی

9


شقایق صالحی

12


مصطفی توکلی

6


جهان علیزاده

5


علیرضا حسن زاده

6


محمد هادی آقا بابایی

12.5


زهرا مهرورز

13.5


سیدرضا حسینی

7


محمدرضا نجفی

11.5


عطیه خسروی سهل آبادی

14.5


بهنام مشاری

12.5


پریا کیانی

11


زهرا شکیبا

12.

ادامه مطلب  

نمرات میان ترم خاک تهران جنوب  

قابل توجه دانشجویان برگه ها مجدد تصحیح شده و به میزان کافی ارفاق صورت گرفته ف نمرات میان ترم با ترم جمع خواهد شد:
نمرات ترم شامل : سمینار کلاسی، فعالیت ها،نمرات میان ترم و  نمرات ترم
 


امیرعلی آریانا

16


رهام دانشیان

11


رضا عمویی

9


شقایق صالحی

12


مصطفی توکلی

6


جهان علیزاده

5


علیرضا حسن زاده

6


محمد هادی آقا بابایی

12.5


زهرا مهرورز

13.5


سیدرضا حسینی

7


محمدرضا نجفی

11.5


عطیه خسروی سهل آبادی

14.5


بهنام مشاری

12.5


پریا کیانی

11


زهرا شکیبا

12.

ادامه مطلب  

قطره 65  

صدایم کن
دلم برایِ هم آغوشیِ صمیمی‌ِ تنها یمان
برایِ نوازش
برایِ صدا کردن‌هایِ تو
برایِ حرف‌هایِ خوب
تنگ شده صدایم کن!
دلم برایِ دوست داشتن‌هایِ بي‌ انتها
برایِ شب‌های تا صبح ... بدونِ خواب
برایِ خودم
برای خودت
پنجره‌ها و مهتاب
تنگ شده
صدایم کن!
 
 سلام  دوستای گلم. پیشاپیش یلدا رو تبریک میگم
 
یلداتون مبارک حسابي خوش بگذره

ادامه مطلب  

خاطرات تلخ  

همیشه همینه آخر شبي بيخوابي بزنه به سرم برم تو نت گوشی قبلیم گند بزنم به حال و احوال خودم. هر سال این موقع ها تو فکر تولد میم ب بودم. الان اتفاقی خاطره تولدش تو سال ۹۳ خوندم. اون سال تولدش سه روز مونده به کنکور دکتری بود گفته بود نمیخای بيای بشین بخون. همون سال بود که رتبه ام ۱۲ شد. من بدون اینکه بهش بگم رفته بودم خوابگاه ساعت ۱۲ شب بهش تبریک گفتم عکسش گرفت گفت منتظرت بودم این عکس همیشه نگه میدارم یادم باشه تو اولین کسی بودی تولدم تبریک گفتی. بعدم

ادامه مطلب  

خاطرات تلخ  

همیشه همینه آخر شبي بيخوابي بزنه به سرم برم تو نت گوشی قبلیم گند بزنم به حال و احوال خودم. هر سال این موقع ها تو فکر تولد میم ب بودم. الان اتفاقی خاطره تولدش تو سال ۹۳ خوندم. اون سال تولدش سه روز مونده به کنکور دکتری بود گفته بود نمیخای بيای بشین بخون. همون سال بود که رتبه ام ۱۲ شد. من بدون اینکه بهش بگم رفته بودم خوابگاه ساعت ۱۲ شب بهش تبریک گفتم عکسش گرفت گفت منتظرت بودم این عکس همیشه نگه میدارم یادم باشه تو اولین کسی بودی تولدم تبریک گفتی. بعدم

ادامه مطلب  

زوان؛ کۆڵه‌کێ ژیوای .... هیوا عه‌لیڕه‌مایی  

زوان شناسنامه‌و خه‌ڵکاو دنياي و کۆڵه‌کێ ژیوای و ڕازه‌و ئه‌وه‌مه‌نه‌ی هه‌ر نه‌ته‌وییه‌نه‌‌‌ که‌ به‌ درێژایی هه‌زاران ساڵێ پێڏا بيه‌ن. نه‌ته‌وه‌ جۆرا و جۆره‌کاو دنياي به‌ زوان جه‌ یۆترینی جیاوه‌ باوه‌ و هه‌ر به‌ زوانیچ په‌یوه‌نڏی گێرا. هه‌ر زوانیه‌‌ په‌ی وێش، دنیا و وه‌رچه‌میه‌ تایبه‌ت به‌ وێش هه‌ن که‌ هۆرگێروو فه‌رهه‌نگ و شارستانیه‌توو نه‌ته‌وه‌که‌یشه‌ن. نیشانێ فه‌رهه‌نگ و ته‌مه‌دونوو یه‌ک نه‌ته‌وه‌

ادامه مطلب  

زوان؛ کۆڵه‌کێ ژیوای .... هیوا عه‌لیڕه‌مایی  

زوان شناسنامه‌و خه‌ڵکاو دنياي و کۆڵه‌کێ ژیوای و ڕازه‌و ئه‌وه‌مه‌نه‌ی هه‌ر نه‌ته‌وییه‌نه‌‌‌ که‌ به‌ درێژایی هه‌زاران ساڵێ پێڏا بيه‌ن. نه‌ته‌وه‌ جۆرا و جۆره‌کاو دنياي به‌ زوان جه‌ یۆترینی جیاوه‌ باوه‌ و هه‌ر به‌ زوانیچ په‌یوه‌نڏی گێرا. هه‌ر زوانیه‌‌ په‌ی وێش، دنیا و وه‌رچه‌میه‌ تایبه‌ت به‌ وێش هه‌ن که‌ هۆرگێروو فه‌رهه‌نگ و شارستانیه‌توو نه‌ته‌وه‌که‌یشه‌ن. نیشانێ فه‌رهه‌نگ و ته‌مه‌دونوو یه‌ک نه‌ته‌وه‌

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1