تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


فرهنگ لغت آقایان...

*اینبار دیگه چیکار کردم؟
ترجمه : اینبار چطوری مچم رو گرفتی؟:joy:
*چه جالب، بعد چی شد؟
ترجمه : هنوز داری حرف میزنی؟ بس کن دیگه:joy:
*نتونستم پیداش کنم...
ترجمه : شئ مورد نظر بیش از یه متر با من فاصله داشت حوصله نداشتم پاشم:joy:
*برای تمام کارام یه دلیل منطقی دارم...
ترجمه : یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم :joy: